top of page

Jubilee Worship Service | JWS

Jubilee Worship Service

Jubilee Worship Service

Jubilee Worship Service
| 2024.6.21 |  | 김기태 선교사(인도 선교사) | 8시간 연속 Jubilee

| 2024.6.21 | | 김기태 선교사(인도 선교사) | 8시간 연속 Jubilee

00:00
동영상 보기
| 2024.6.14 | 성령은 무엇을 하시는가?(행1:3-8) | 박호종 목사 | 8시간 연속 Jubilee

| 2024.6.14 | 성령은 무엇을 하시는가?(행1:3-8) | 박호종 목사 | 8시간 연속 Jubilee

07:45:07
동영상 보기
| 2024.6.7 |영광스러운 교회만이 살아 남는다(엡5:22~28)| 차성헌 목사| 8시간 연속 Jubilee

| 2024.6.7 |영광스러운 교회만이 살아 남는다(엡5:22~28)| 차성헌 목사| 8시간 연속 Jubilee

07:53:02
동영상 보기
동철_01.jpg
KHOP.jpg
bottom of page